Tidsplan for NM-dagene

 

 Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

 
Åpningstid innsjekk og våpenkontroll  16:00-19:00 07:00-15:30 07:00-15:30 07:00-15:00    
Åpningstid innskytingsbane  --  08:00-14:30 08:00-14:30 08:00-14:30    
Hovedskyting, start første lag    09:00 09:00 08:00    
Hovedskyting, start siste lag   15:00 15:00 15:00    
Start hovedfinale          11:00  

Premieutdeling hovedskyting
(På skytebaneanlegget)

       19:00    
Åpen press-skyting    09:00 - 15:30 09:00 - 15:30 9:00 - 15:30    
Protestfrist kveldsfinale press    16:15 16:15 16:15     
Start kveldsfinale press   16:30 16:30 16:30     
Start hovedfinale press          08:00   
Omskyting for lag         ca 09:30  
Servering åpen    Fra 08:00  Fra 08:00  Fra 08:00  Fra 08:00