Diverse informasjon

Samkjøring:

Selv om vi ikke tar parkeringsavgift så henstiller vi til alle om å samkjøre hvis man har mulighet. Det er begrenset med parkeringsmuligheter så alle bidrag i så måte setter vi pris på.

Innsjekk og våpenkontroll:

Alle må ha gjennomført innsjekking og våpenkontroll minimum 1 time før oppsatt skytetid.

Opprop:

Oppgitt skytetid er å betrakte som tid for avgang fra skytterhuset. Det er opprop 15 min før og oppmøte for opprop foregår på baksiden av skytterhuset.


Finne fram:

Det vil bli merket fra RV3 noen hundre meter sør for Myklegard Veiservice (Det er mye vegarbeid i området så avkjøringen til rokosjøen er flyttet nedover på RV3) NB! undergangen i Løten sentrum er også stengt så det anbefales at selv de som er kjent kjører RV3 opp mot Myklegard og følger merkingen derfra til skytebanen.